Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Versie van toepassing sinds 25/05/2018

In het kader van mijn bedrijfsactiviteiten ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Omdat privacy belangrijk is, verbind ik mij ertoe deze persoonsgegevens te verwerken op een wettelijke, correcte en transparante manier, in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke sta ik in voor de correcte verwerking van de betrokken persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat u bij vragen of voor de uitoefening van uw rechten in dit verband contact kunt opnemen met:

Piet De Meulemeester

Oudewee 68

9031 Drongen

Ondernemingsnummer: BE0588.847.804

E-mail: p.dm@skynet.be of contact@piet-demeulemeester.be

Telefoon: 09 231 04 87 of 0477 52 22 15

2. Van wie verzamel ik persoonsgegevens?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van particuliere (potentiële) klanten, contactpersonen van zakelijke (potentiële) klanten, freelanceleveranciers, contactpersonen van zakelijke leveranciers en gebruikers van deze website.

3. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

– uw naam en/of de naam van uw onderneming

– uw adres en/of het adres van uw onderneming

– uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw onderneming

– uw telefoonnummer en / of het telefoonnummer van uw onderneming

– uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw onderneming

– het btw-nummer van uw onderneming

4. Doel van het verwerken van de gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;

– voor de uitvoering van een overeenkomst is het nodig uw e-mailadres en/of telefoonnummer bij te houden;

– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

5. Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

6. Manier van opslaan van de gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer en op een reservekopieschijf. Deze zijn fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware.

7. Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn omzetbelasting- en btw-aangifte.

8. Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

9. Toestemming vragen

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u.

10. Toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

11. Inzien van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk.

12. Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig mogelijk aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

13. Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de inkomsten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

14. Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier kunt meenemen.

15. Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk. Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn om de website goed te doen functioneren. Ik gebruik geen analytische of marketingcookies of cookies van derden.

Contact


Ik sta je graag te woord.

 • Oudewee 68 – 9031 Gent (Drongen)

 • contact@piet-demeulemeester.be

 • 09 231 04 87 of 0477 52 22 15

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  © 2015 Piet De Meulemeester • © Artwork Mónica Villaroel Celsi • Site ontwerp VOORTBEELD.be